GA!, Gorsselse Accommodaties

Vanuit het gemeentelijk accommodatiebeleid is er in de toekomst minder geld voor onderhoud en subsidies. Op basis van de wettelijke taak heeft de gemeente slechts een zorgplicht voor huisvesting van onderwijs (basisschool) en bewegingsonderwijs (gymzaal). Onder het kopje “Achtergrondinformatie” vindt u meer informatie over de toepassing van het accommodatiebeleid op de Gorsselse voorzieningen.

De gemeente heeft een aantal jaren geleden beheerders van accommodaties gevraagd om mee te denken over de toekomst van de voorzieningen in Gorssel. Daarbij is het een uitdaging voor alle partijen om de  leefbaarheid in de kernen te behouden door middel van goede voorzieningen voor onderwijs, beweging, welzijn en cultuur.

een leefbaar en bruisend Gorssel!
Wie zijn we?

De werkgroep Gorsselse Accommodaties (GA) bestond oorspronkelijk uit vertegenwoordigers uit diverse geledingen in Gorssel: de Vullerschool, ’t Trefpunt, het zwembad, de voetbalvereniging, de tennisclub, de dorpsraad, de kerk en de gemeente.

Nu een belangrijk onderzoek zich toespitst op een samenvoeging van school, sporthal en een aantal maatschappelijke voorzieningen op één van de huidige locaties van ’t Trefpunt of Vullerschool heeft zich een stuurgroep gevormd. Hierin hebben vertegenwoordigers zitting van:

 • De Vullerschool
 • 't Trefpunt
 • De dorpsraad
 • De gemeente Lochem

De gemeente is formeel opdrachtgever voor het onderzoek

Wat doen we?

De stuurgroep houdt zich onder meer bezig met de volgende zaken:

  • aanleveren van input voor het onderzoek naar varianten voor de toekomst van Gorsselse accommodaties;
  • toezien op een juiste oplevering van onderzoeksresultaten;
  • zorgdragen voor communicatie richting achterban, inwoners en raadsleden (dialoogvorm);
  • beheer van website met actuele informatie en achtergronden;
  • advisering aan college van B&W over het eindresultaten van het onderzoek.

De stuurgroep komt periodiek in een vergadering bijeen, ongeveer 1x per 4-6 weken. De vergadering en het proces worden geleid door Igor Grevers (ICS), onafhankelijk procesbegeleider.

De gemeente is lid van GA! en formeel opdrachtgever voor onderzoeken. Na oplevering van de onderzoeken is de gemeente verantwoordelijk voor een democratisch besluitvormingsproces. Alle leden van GA! zijn ieder verantwoordelijk voor communicatie richting eigen achterban.

Visie

Visie op de toekomst van voorzieningen in Gorssel

Gorssel wil een aantrekkelijke en levensbestendige dorpskern zijn. Het biedt een beleving waardoor elke inwoner zich er thuis voelt en zich kan ontwikkelen. Voor een gezonde samenstelling van de Gorsselse samenleving zijn jonge gezinnen belangrijk. Zij blijven en komen er graag wonen. Uitstekend lager onderwijs en goede sport-, cultuur- en sociale ontmoetingsplaatsen vormen... Lees hier verder

Realisatie: Notrot Media