Onderzoekvarianten Gorsselse Accommodaties

Er zijn vier hoofdvarianten die zijn onderverdeeld in subvarianten.
(klik op de afbeelding hieronder om deze te vergroten)

Toelichting

A1 / A2 : Tweetal varianten die qua locatie onderling verschillen, maar qua oppervlak van een nieuwe school en nieuwe gymzaal overeenkomen. Dit wordt gezien als de gemeentelijke minimumvariant in lijn met het vastgestelde accommodatiebeleid.

A3 / A4 : Beide varianten komen overeen met de uitgangssituatie van A1/A2, met dit verschil dat er 300m2 wordt aan maatschappelijke multifunctionele ruimten wordt toegevoegd, hetgeen een plus is op de gemeentelijke wettelijke taak conform vastgesteld accommodatiebeleid.

B1 / B2: bevatten als uitgangspunt een nieuwe school, instandhouding sporthal en multifunctionele ruimten van het Trefpunt. Onderling verschil is dat B1 uitgaat van nieuwbouw school en multifunctionele ruimten Trefpunt, waarbij de sporthal grondig wordt gerenoveerd. B2 gaat uit van volledige nieuwbouw.

C0 / C1 : bevatten de buitensport accommodaties zwembad, voetbal en tennis. C0 is hierin de instandhouding / renovatievariant van voetbal en zwembad inclusief de realisatie van een nieuw buitenbad. C1 is de volledige clustering en nieuwbouw variant van zwembad, voetbal en tennis.

D1 : is de nieuwbouw clustervariant van School, Trefpunt incl. sporthal, zwembad, voetbal en tennis onder één multifunctioneel dak op één locatie die nog nader te palen valt.

Eindrapportage Twijnstra Gudde dec. 2019

Hieruit zijn door de werkgroep GA! 3 hoofdmodellen gedestilleerd, die aan het publiek zijn gepresenteerd in bijeenkomsten in februari en maart 2020.

3 hoofdvarianten door GA! gepresenteerd

Een aantrekkelijk dorp voor jong en oud Behoud van voorzieningen/activiteiten in Gorssel Bereikbaarheid en veiligheid Diversiteit in woningen - woonvisie minder m2 accommodaties en betere bezetting Verduurzamen en verbeteren toekomstige betaalbaarheid.

Realisatie: Notrot Media